Generalinė miškų urėdija Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijaGeneralinė miškų urėdija
Kontaktai "Karštoji linija" Nuorodos Svetainės medis Neįgaliesiems
 
English version English version Versija neįgaliesiems Versija neįgaliesiems
Paieška
 
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Naujienos
Bendradarbiavimas
Žiniasklaida
Valstybiniai miškai
Informacija
Medžioklė
Paslaugos
Renginiai
Konkursai ir priėmimai į laisvas darbo vietas
Klausimai
AMEPS

Valstybės biudžetinė įstaiga
Smolensko g. 15, 03201 Vilnius
Tel.   (8 ~ 5) 273 4021
Faks. (8 ~ 5) 273 4004
El.paštas: info@gmu.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas: 193257730

 
Pažinkime išskirtinius medžius

Aprašymai

Spausdinti Spausdinti

2016 m. sausio 12 d.

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities miškininkystės arba ekologijos ir aplinkotyros krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
2. turėti 1 metų darbo patirtį miškininkystės srityje;
3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, finansinę ir ūkinę miškų urėdijų veiklą reglamentuojančiais teisės aktais;
4. gebėti savarankiškai rengti organizacinius ir tvarkomuosius dokumentus, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti atitinkamas išvadas;
5. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones;
6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
1. atlieka tikslinius, kompleksinius planinius bei neplaninius valstybės įmonėms miškų urėdijoms priskirtų valstybinių miškų atkūrimo, priežiūros, apsaugos ir miško išteklių naudojimo, miškų įveisimo ne miško žemėse kontrolinius patikrinimus, teikia objektyvią informaciją, išvadas bei pasiūlymus dėl vidaus kontrolės tobulinimo ir prevencinių priemonių taikymo.
2. jeigu pavesta organizuoja ir vadovauja darbo grupei atliekant tikslinius, kompleksinius planinius bei neplaninius kontrolinius patikrinimus;
3. dalyvauja generalinio miškų urėdo pavedimu sudarytų darbo grupių, komisijų darbe, teikia išvadas ir pasiūlymus;
4. rengia patikrinimų pažymas su išvadomis, pasiūlymais ir rekomendacijomis, kaip ištaisyti patikrinimo metu nustatytus neatitikimus, kaip įgyvendinti Generalinės miškų urėdijos veiklos tikslus;
5. organizuoja ir tvarko skyriaus raštvedybą, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir perdavimą nustatytąja tvarka į archyvą;
6. bendradarbiauja su palaiko glaudžius ryšius su kitais Generalinės miškų urėdijos skyriais, Generalinei miškų urėdijai pavaldžiomis valstybės įmonėmis miškų urėdijomis, keičiasi informacija ir dokumentais, kurių reikia skyriaus funkcijoms atlikti.
7. kaupia, nagrinėja su patikrinimais susijusią informaciją, teikia siūlymus dėl patikrinimų metu identifikuotos rizikos bei prevencinių priemonių rizikai mažinti;
8. užtikrina patikrinimo metu paimtų dokumentų, kitų duomenų ir jų kopijų saugumą;
9. teikia siūlymus dėl skyriaus veiklos tobulinimo;
10. teikia siūlymus dėl skyriaus veiklos metinio plano projekto, kad būtų tinkamai parengtas skyriaus veiklos planas;
11. rengia vidinių teisės aktų projektus;
12. užtikrina informacijos gautos vykdant tarnybines funkcijas, konfidencialumą;
13. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, kitus vienkartinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Generalinės miškų urėdijos strateginiai tikslai.

     
« Atgal | Į viršų Informacija atnaujinta: 2016 01 12
ALIS
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
     
© Generalinė miškų urėdija Sprendimas: Infoluitai
"pilk">Infoluitai