Generalinė miškų urėdija Smolensko g. 15,
03201 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 ~ 5) 273 4021
Faks. (8 ~ 5) 273 4004 El.paštas: info@gmu.lt
Prieš spausdinami įsitikinkite, kad tai yra būtina. Taupykime popierių, taupykime išteklius.

Darbo užmokestis

Svetainės medis Veikla Darbo užmokestis

Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos darbuotojų bruto darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių)

Eil.
Nr.

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų
skaičius

Darbo užmokesčio vidurkis per mėnesį

2014 m.
I ketvirtis

2014 m.
II ketvirtis

2014 m.
III ketvirtis

2014 m.
IV ketvirtis

2015 m.
I ketvirtis

2015 m.
II ketvirtis

2015 m.
III ketvirtis

2015 m.
IV ketvirtis

2016 m.
I ketvirtis

2016 m.
II ketvirtis

2016 m.
III ketvirtis

2016 m.
IV ketvirtis

2017 m.
I ketvirtis

2017 m.
II ketvirtis

2017 m.
III ketvirtis

2017 m.
IV ketvirtis

2018 m.
I ketvirtis

1.

Generalinis miškų urėdas/Likvidatorius

1

10824 Lt

10426 Lt

5743 Lt

6318 Lt

2443 €

2445 €

2400 €

2429 €

2688 €

2708 €

2701 €

2670 €

2746 €

2743 €

2711 €

2735 €

2245 €

2.

Vyriausiasis patarėjas

1

7058 Lt

8040 Lt

8561 Lt

6984 Lt

2099 €

2101 €

2021 €

2289 €

2168 €

-

-

-

-

-

-

-

-

3.

Generalinio miškų urėdo pavaduotojas

2

7146 Lt

7367 Lt

8056 Lt

8323 Lt

2272 €

2206 €

2131 €

2250 €

-

2339 €

2275 €

2271 €

2313 €

2331 €

2321 €

2447 €

-

4.

Skyriaus vedėjas

8

4698 Lt

4934 Lt

5013 Lt

5421 Lt

1499 €

1663 €

1593 €

1712 €

1726 €

1692 €

1740 €

1753 €

1743 €

1750 €

1744 €

1770 €

2082 €

5.

Skyriaus vedėjo pavaduotojas

1

2562 Lt

2563 Lt

2564 Lt

2789 Lt

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.

Vyriausiasis specialistas

17

3113 Lt

3238 Lt

3322 Lt

3307 Lt

1056 €

1090 €

1058 €

1101 €

1051 €

1099 €

1054 €

1035 €

1060 €

1113 €

1095 €

1078 €

956 €

7.

Vyresnysis specialistas

1

3704 Lt

3687 Lt

3596 Lt

3697 Lt

1275 €

1089 €

1056 €

1087 €

1090 €

1029 €

1052 €

1093 €

1091 €

1093 €

1093 €

-

-

8.

Vyriausiasis specialistas paslaugų

5

-

-

-

3103 Lt

871 €

876 €

958 €

874 €

882 €

874 €

887 €

811 €

814 €

903 €

912 €

924 €

456 €

VĮ miškų urėdijų
   Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 1341 “Dėl valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų akcinių bendrovių, uždarųjų akcinių bendrovių vadovų, jų pavaduotojų ir vyriausiųjų buhalterių darbo apmokėjimo” (Žin., 2002, Nr.83-3608; 2009, Nr.126-5433), skelbiame veiklos rezultatų rodiklius, nuo kurių priklausys valstybės įmonių miškų urėdijų vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos kintamoji dalis:
   · miško išteklių racionalaus naudojimo ir prekybos apvaliąja mediena efektyvumas:
   pradelstų skolų už parduotą apvaliąją medieną rodiklis;
   apvaliosios medienos likučių rodiklis;
   · miško ūkinių darbų vykdymo efektyvumas:
   miško atkūrimo apimčių vykdymo rodiklis;
   miško želdinių ir žėlinių priežiūros apimčių vykdymo rodiklis;
   priešgaisrinių juostų įrengimo ir atnaujinimo apimčių vykdymo rodiklis.
   · ekonominės veiklos efektyvumas:
   skubaus likvidumo (mokumo) rodiklis;
   pelnas prieš apmokestinimą.

2018.04.21 09:04 Atspausdinta iš "Generalinė miškų urėdija" tinklalapio.
Adresas: http://www.gmu.lt