Generalinė miškų urėdija Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijaGeneralinė miškų urėdija
Kontaktai "Karštoji linija" Nuorodos Svetainės medis Neįgaliesiems
 
English version English version Versija neįgaliesiems Versija neįgaliesiems
Paieška
 
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Naujienos
Bendradarbiavimas
Žiniasklaida
Valstybiniai miškai
Informacija
Medžioklė
Paslaugos
Renginiai
Konkursai ir priėmimai į laisvas darbo vietas
Klausimai
AMEPS

Valstybės biudžetinė įstaiga
Smolensko g. 15, 03201 Vilnius
Tel.   (8 ~ 5) 273 4021
Faks. (8 ~ 5) 273 4004
El.paštas: info@gmu.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas: 193257730

 
Pažinkime išskirtinius medžius

LR Aplinkos ministro įsakymai

Spausdinti Spausdinti

Svetainės medis Teisinė informacija Teisės aktai LR Aplinkos ministro įsakymai

2012 m. gegužės 8 d.

(Žin., 2012, Nr. 55-2745)

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS
ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2011 M. GRUODŽIO 16 D. ĮSAKYMO NR. D1-984 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2005 M. BIRŽELIO 29 D. ĮSAKYMO NR. D1-327 „DĖL PREKYBOS APVALIĄJA MEDIENA TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO

2012 m. gegužės 8 d. Nr. D1-404
Vilnius

Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 16 d. įsakymą Nr. D1-984 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 29 d. įsakymo Nr. D1-327 „Dėl Prekybos apvaliąja mediena taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2011, Nr. 158-7480):
1. Išdėstau 2.3 punktu papildyto V1 skyriaus 2511 punktą taip:
„2511. Jeigu aukcione nedalyvavo nė vienas pirkėjas, aukcionas laikomas neįvykusiu. Pardavėjas, su Generaline miškų urėdija suderinęs laiką, ta pačia tvarka organizuoja naują aukcioną, kuriame pradinę Medienos kainą sumažina iki 20 procentų, atsižvelgęs į aukcionų trumpalaikėms sutartims sudaryti rezultatus.“
2. Išdėstau 3.2 punktu papildyto V1 skyriaus 2511 punktą taip:
„2511. Jeigu aukcione nedalyvavo nė vienas pirkėjas, aukcionas laikomas neįvykusiu. Pardavėjas, su Generaline miškų urėdija suderinęs laiką, ta pačia tvarka organizuoja naują aukcioną, kuriame pradinę Medienos kainą sumažina iki 20 procentų, atsižvelgęs į aukcionų trumpalaikėms sutartims sudaryti rezultatus.“
3. Nurodytu įsakymu patvirtintose Prekybos mediena taisyklėse:
3.1. papildau šiuo 15.3 punktu:
„15.3. Medienos pradinę kainą.“;
3.2. papildau šiuo 231 punktu:
„231. Jeigu aukciono metu parduota mažiau kaip 50 procentų planuotos parduoti Medienos, pardavėjas, su Generaline miškų urėdija suderinęs laiką, ta pačia tvarka organizuoja pakartotinį aukcioną.“;
3.3. papildau šiuo 232 punktu:
„232. Jeigu aukcione nedalyvavo nė vienas pirkėjas, aukcionas laikomas neįvykusiu. Pardavėjas, su Generaline miškų urėdija suderinęs laiką, ta pačia tvarka organizuoja naują aukcioną, kuriame pradinę Medienos kainą sumažina iki 20 procentų, atsižvelgęs į aukcionų trumpalaikėms sutartims sudaryti rezultatus.“;
3.4. išdėstau 47 punktą taip:
„47. Mažmeninėje prekyboje parduotą Medieną pirkėjas gali išsigabenti iš pardavėjo sandėlio tik sumokėjęs visą kainą, išskyrus tuos atvejus, kai pardavėjas parduoda malkinę medieną valstybės arba savivaldybės ar jų institucijų įsteigtoms įmonėms, įstaigoms bei organizacijoms. Šiais atvejais už malkinę medieną pirkėjas atsiskaito per 15 kalendorinių dienų nuo pirkimo dokumentų išrašymo dienos.“;
3.5. išdėstau 52 punktą taip:
„52. Pasibaigus sutartyje numatytam apmokėjimo terminui, neatsiskaičiusiems už patiektą Medieną pirkėjams pardavėjas per 2 darbo dienas sustabdo Medienos pardavimą ir apie tai informuoja pirkėją raštu. Jeigu pirkėjas per 30 kalendorinių dienų nuo Medienos pardavimo sustabdymo neatsiskaito už patiektą medieną, pardavėjas vienašališkai nutraukia sutartį, apie tai pranešęs pirkėjui raštu prieš 10 kalendorinių dienų. Pardavėjas apie sutarties nutraukimą nedelsdamas praneša AMEPS administratoriui, kuris metams laiko sustabdo šio pirkėjo teisę dalyvauti visuose aukcionuose. Šios nuostatos netaikomos esant force majeure sąlygoms.“;
3.6. išdėstau 54 punktą taip:
„54. Jeigu pirkėjas neperka Medienos numatytais sutartyje kiekiais nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d. ir nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. ilgiau kaip 60 dienų arba nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 30 d. – ilgiau kaip 30 dienų, pardavėjas, siekdamas išvengti galimų nuostolių dėl Medienos sugedimo, per 2 darbo dienas sustabdo Medienos pardavimą ir vienašališkai nutraukia sutartį, apie tai pranešęs pirkėjui raštu prieš 10 kalendorinių dienų. Pardavėjas apie sutarties nutraukimą nedelsdamas praneša AMEPS administratoriui, kuris metams laiko sustabdo šio pirkėjo teisę dalyvauti visuose aukcionuose. Šios nuostatos netaikomos esant force majeure sąlygoms.“;
3.7. išdėstau 1 priedo 5.3 punktą taip:
„5.3. Pirkėjams, neatsiskaičiusiems už patiektą Medieną per 5.1 ar 5.2 punktuose numatytus terminus, pardavėjas per 2 darbo dienas sustabdo Medienos pardavimą ir apie tai informuoja pirkėją raštu. Medienos pardavimas atnaujinamas pirkėjui, kuris per 30 kalendorinių dienų nuo Medienos pardavimo sustabdymo apmokėjo įsiskolinimą ir delspinigius.“;
3.8. išdėstau 1 priedo 7.1 punktą taip:
„7.1. Jeigu pirkėjas neperka Medienos numatytais Sutartyje kiekiais nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d. ir nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų arba nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 30 d. – ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų, pardavėjas, siekdamas išvengti galimų nuostolių dėl Medienos sugedimo, per 2 darbo dienas sustabdo Medienos pardavimą ir vienašališkai nutraukia Sutartį, apie tai pranešęs pirkėjui raštu prieš 10 kalendorinių dienų. Šios nuostatos netaikomos esant force majeure sąlygoms.“;
3.9. išdėstau 1 priedo 7.2 punktą taip:
„7.2. Pasibaigus Sutartyje numatytam apmokėjimo terminui, neatsiskaičiusiems už patiektą Medieną pirkėjams pardavėjas per 2 darbo dienas sustabdo Medienos pardavimą ir apie tai informuoja pirkėją raštu. Jeigu pirkėjas per 30 kalendorinių dienų nuo Medienos pardavimo sustabdymo neatsiskaito už patiektą medieną, pardavėjas vienašališkai nutraukia Sutartį, apie tai pranešęs pirkėjui raštu prieš 10 kalendorinių dienų. Šios nuostatos netaikomos esant force majeure sąlygoms.“;
3.10. išdėstau 2 priedo 5.3 punktą taip:
„5.3. Pirkėjams, neatsiskaičiusiems už patiektą Medieną per 5.1 ar 5.2 punktuose numatytus terminus, pardavėjas per 2 darbo dienas sustabdo Medienos pardavimą ir apie tai informuoja pirkėją raštu. Medienos pardavimas atnaujinamas pirkėjui, kuris per 30 kalendorinių dienų nuo Medienos pardavimo sustabdymo apmokėjo įsiskolinimą ir delspinigius.“;
3.11. išdėstau 2 priedo 7.1 punktą taip:
„7.1. Jeigu pirkėjas neperka Medienos numatytais Sutartyje kiekiais nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d. ir nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų arba nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 30 d. – ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų, pardavėjas, siekdamas išvengti galimų nuostolių dėl Medienos sugedimo, per 2 darbo dienas sustabdo Medienos pardavimą ir vienašališkai nutraukia Sutartį, apie tai pranešęs pirkėjui raštu prieš 10 kalendorinių dienų. Šios nuostatos netaikomos esant force majeure sąlygoms.“;
3.12. išdėstau 2 priedo 7.2 punktą taip:
„7.2. Pasibaigus Sutartyje numatytam apmokėjimo terminui, neatsiskaičiusiems už patiektą Medieną pirkėjams pardavėjas per 2 darbo dienas sustabdo Medienos pardavimą ir apie tai informuoja pirkėją raštu. Jeigu pirkėjas per 30 kalendorinių dienų nuo Medienos pardavimo sustabdymo neatsiskaito už patiektą medieną, pardavėjas vienašališkai nutraukia Sutartį, apie tai pranešęs pirkėjui raštu prieš 10 kalendorinių dienų. Šios nuostatos netaikomos esant force majeure sąlygoms.“;
3.13. išdėstau 3 priedo 5.3 punktą taip:
„5.3. Pirkėjams, neatsiskaičiusiems už patiektą Medieną per 5.1 ar 5.2 punktuose numatytus terminus, pardavėjas per 2 darbo dienas sustabdo Medienos pardavimą ir apie tai informuoja pirkėją raštu. Medienos pardavimas atnaujinamas pirkėjui, kuris per 30 kalendorinių dienų nuo Medienos pardavimo sustabdymo apmokėjo įsiskolinimą ir delspinigius.“;
3.14. išdėstau 3 priedo 7.1 punktą taip:
„7.1. Jeigu pirkėjas neperka Medienos numatytais Sutartyje kiekiais nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d. ir nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. ilgiau kaip 60 kalendorinių dienų arba nuo balandžio 1 d. iki rugsėjo 30 d. – ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų, pardavėjas, siekdamas išvengti galimų nuostolių dėl Medienos sugedimo, per 2 darbo dienas sustabdo Medienos pardavimą ir vienašališkai nutraukia Sutartį, apie tai pranešęs pirkėjui raštu prieš 10 kalendorinių dienų. Šios nuostatos netaikomos esant force majeure sąlygoms.“;
3.15. išdėstau 3 priedo 7.2 punktą taip:
„7.2. Pasibaigus Sutartyje numatytam apmokėjimo terminui, neatsiskaičiusiems už patiektą Medieną pirkėjams pardavėjas per 2 darbo dienas sustabdo Medienos pardavimą ir apie tai informuoja pirkėją raštu. Jeigu pirkėjas per 30 kalendorinių dienų nuo Medienos pardavimo sustabdymo neatsiskaito už patiektą medieną, pardavėjas vienašališkai nutraukia Sutartį, apie tai pranešęs pirkėjui raštu prieš 10 kalendorinių dienų. Šios nuostatos netaikomos esant force majeure sąlygoms.“

APLINKOS MINISTRAS
GEDIMINAS KAZLAUSKAS

______________

     
« Atgal | Į viršų Informacija atnaujinta: 2012 05 08
ALIS
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
     
© Generalinė miškų urėdija Sprendimas: Infoluitai
"pilk">Infoluitai