Generalinė miškų urėdija Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijaGeneralinė miškų urėdija
Kontaktai "Karštoji linija" Nuorodos Svetainės medis Neįgaliesiems
 
English version English version Versija neįgaliesiems Versija neįgaliesiems
Paieška
 
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Naujienos
Bendradarbiavimas
Žiniasklaida
Valstybiniai miškai
Informacija
Medžioklė
Paslaugos
Renginiai
Konkursai ir priėmimai į laisvas darbo vietas
Klausimai
AMEPS

Valstybės biudžetinė įstaiga
Smolensko g. 15, 03201 Vilnius
Tel.   (8 ~ 5) 273 4021
Faks. (8 ~ 5) 273 4004
El.paštas: info@gmu.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas: 193257730

 
Pažinkime išskirtinius medžius

Naujienos

Spausdinti Spausdinti

Svetainės medis Naujienos

2012 m. balandžio 2 d.

Apskritojo stalo diskusija

Apskrito stalo diskusijoje dalyvavo SEB banko Prezidento patarėjas G.Nausėda, Danske banko vyr. analitikė V.Klyvienė bei šio banko analitikas R.Rudzkis, Lietuvos laisvosios rinkos instituto prezidentas Ž.Šilėnas, Investuotojų asociacijos valdybos pirmininkas V.Plunksnis, Vilniaus taupomosios kasos analitikas S.Jakeliūnas, Baltic management generalinis direktorius J.Pusvaškis, Lietuvos pašto generalinė direktorė L.Minderienė, Lietuvos geležinkelių generalinis direktorius S.Dailydka, Klaipėdos naftos generalinis direktorius R.Masiulis, Lietuvos energijos generalinis direktorius D.Misiūnas, Generalinės miškų urėdijos generalinis miškų urėdas B.Sakalauskas, žurnalistas A.Tapinas.

Vykusios diskusijos metu generalinis miškų urėdas B.Sakalauskas pateikė informaciją:

Norint įgyvendinti Ūkio ministerijos siūlymus, reikės ne tik iš esmės pakeisti valstybės įmonių valdymą reglamentuojančius teisės aktus, bet ir įsteigti papildomą tarpinį biurokratinį darinį -Valdymo koordinavimo centrą. Valdymo koordinavimo centrui deleguojamos funkcijos pateikiamos kaip naujadaras, tačiau ir dabar visos išvardintos funkcijos atliekamos ir įgyvendinamos per tam įgaliotas institucijas.
Nors Ūkio ministerijos pateiktos Nuosavybės gairės deklaruoja skaidrumo politiką, tačiau siūlomi valdybų formavimo principai bus labai priklausomi nuo pokyčių Vyriausybės aparate ir trumpalaikių politinių tikslų, taip pat su skaidrumu nieko bendro neturinčia „potencialių valdybos narių paieška“. Gairės siūlo, kad ne mažiau 1/3 valdybos narių turi atitikti nepriklausomumo kriterijus, tačiau nepateikiamas sąvokos „nepriklausomumas“ apibrėžimas. Kadangi kiekvienas asmuo yra nuo ko nors priklausomas, nepriklausomumas turėtų būti apibrėžiamas kaip sugebėjimas nepriklausomai mąstyti ir priimti sprendimus. Jeigu už pagrindą priimti tokią nepriklausomumo sampratą, kyla klausimas, kodėl būtent valstybės tarnautojai Gairėse traktuojami kaip priklausomi, nors būtent šiems tarnautojai taikomas privalomas atsiribojimo nuo visų politinių ir kitų interesų kriterijus. Apibendrinus aukščiau išdėstytą, galima teigti, kad pateikto valdymo modelio esmė panaši į „Visuomio“.

Šiose gairėse, priešingai nei Gairių siūlomame valdymo modelyje, akcentuojama, kad „per didelis valdžios kišimasis į įmonių valdymą gali suformuoti biurokratinį požiūrį ir trukdyti priimti ekonomiškai naudingus sprendimus”.

VKC įkūrimas iš esmės neturės įtakos valstybinio miško sektoriaus kapitalo grąžos didinimui, kadangi šiuo metu savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija (Generalinė miškų urėdija) pagal jai teisės aktais pavestas funkcijas kontroliuoja valstybės valdomo turto grąžos didinimo užtikrinimą įvairiais aspektais.

Valstybinio miško sektoriui (miškų urėdijoms) patvirtintas strateginis veiklos planas, atsižvelgiant į LRV nutarimu periodui nustatytas kirtimų apimtis, apima 2009-2013 m. periodą.

Valstybės įmonių miškų urėdijų kapitalo grąža

* vertinant valstybinių miško įmonių kapitalo grąžą atsižvelgta į 2011 metų mokslininkų rekomendacijas - į nuosavo kapitalo vertę (ROE rodikliui skaičiuoti) įskaičiuota:
- metinė faktiškai iškirsto miško vertė, apskaičiuota nenukirsto valstybinio miško kainomis, kaip biologinio turto dalį, faktiškai tais metais generuojančią miško įmonių pajamas;
- grynasis pelnas padidintas sumokėtų specialiųjų mokesčių (privalomieji atskaitymai nuo pajamų už parduotą žaliavinę medieną ir nenukirstą valstybinį mišką bendrosioms miškų ūkio ir valstybės biudžeto reikmėms tenkinti) ir turto mokesčių dydžiu, atskaičius pelno mokestį.
** Lietuvos Respublikos valstybės valdomos įmonės (Nuosavybės gairių pristatymas)

Akivaizdu, kad, įgyvendinant miškų urėdijoms patvirtintą strateginį planą 2009-2013 m., kapitalo grąžos rodiklis yra pakankamai aukštas.

Pažymime, kad 2012-2013 m. kapitalo grąžos sumažėjimą lems ne tik energetinių resursų, rangos paslaugų brangimas, bet ir 2010 m. įvykusio škvalo padarinių likvidavimas dešimtyje miškų urėdijų – mažės kirtimų apimtys (atitinkamai ir pajamos), didės išlaidos privalomiesiems miško atkūrimo, apsaugos ir tvarkymo darbams.

VKC numatomos funkcijos VVĮ aiškių tikslų formavimui yra perteklinės, nes atskirų šakų įmonėms galioja specialieji įstatymai ir poįstatyminiai teisės aktai, kuriuose VVĮ aiškiai suformuluoti tikslai ir įvardintos institucijos, užtikrinančios šių tikslų įgyvendinimo kontrolę.

VKC numatomos funkcijos VVĮ skaidrumui didinti yra perteklinės, nes, įgyvendinant LRV patvirtintas skaidrumo gairių nuostatas ir skelbtinos informacijos interneto svetainėse reikalavimus, ši sritis yra pakankamai išplėsta ir reglamentuota.

Papildomos interneto svetainės sukūrimas ir palaikymas tik pareikalaus papildomų valstybės biudžeto lėšų ir iš esmės dubliuos VVĮ interneto svetainėse talpinamą informaciją ir LRV interneto svetainėje talpinamą informaciją apie apibendrintas VVĮ sektoriaus ataskaitas.

Atkreiptinas dėmesys, kad apibendrintų ataskaitų apie VVĮ sektorių rengimą šiuo metu sėkmingai vykdo LRV paskirta koordinuojanti institucija - Ūkio ministerija, atsakinga už VVĮ gero valdymo politikos formavimą ir koordinavimą.

VKC numatomos funkcijos analizuoti ir vertinti VVĮ veiklos efektyvumą nėra reikšmingos ir iš esmės perteklinės, nes vertinimas galėtų apimti tik siaurą sritį – bendrus ekonominius rodiklius (ką šiuo metu sėkmingai atlieka Ūkio ministerija), bet jokiu būdu ne atskirų šakų įmonių veiklą.

Numatomi strateginio planavimo ir strateginio valdymo ciklas tikslai visiškai nepritaikomi VĮ miškų urėdijų veiklai, nes tiek pajamų, tiek sąnaudų planavimą lemia ne biudžetas, o ūkinė veikla.

Dėl strateginio planavimo ir atskaitų vertinimo terminų Generalinė miškų urėdija teikė pastabas ir motyvaciją kelis kartus (teikta Aplinkos ministerijai 2011-11-21 pažyma Nr.8B-501 ir 2011-12-02 pažyma Nr. 8B-525).

Atkreipiame dėmesį, kad Gairėse pateiktuose VVĮ sektoriaus iššūkiuose išvardintos pagrindinės problemos ir jų poveikis galutiniam rezultatui gali kilti esant bet kokiam valdymo, net ir šiam siūlomam, modeliui, nes žmogiškasis faktorius turi savybę tiek teigiamai, tiek neigiamai įtakoti ir tobuliausią sistemą. Be to, Gairėse nurodyti sprendimų būdai jau įtvirtinti bei sėkmingai veikia ir šiuo metu.

Skaidrės. Įrodymais pagrįstas valdymas Lietuvoje

Doc. „Miškų tvarkymas Švedijoje kelia grėsmę biologinei įvairovei“

     
« Atgal | Į viršų Informacija atnaujinta: 2012 04 02
ALIS
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
     
© Generalinė miškų urėdija Sprendimas: Infoluitai
"pilk">Infoluitai