Generalinė miškų urėdija Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijaGeneralinė miškų urėdija
Kontaktai "Karštoji linija" Nuorodos Svetainės medis Neįgaliesiems
 
English version English version Versija neįgaliesiems Versija neįgaliesiems
Paieška
 
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Naujienos
Bendradarbiavimas
Žiniasklaida
Valstybiniai miškai
Informacija
Medžioklė
Paslaugos
Renginiai
Konkursai ir priėmimai į laisvas darbo vietas
Klausimai
AMEPS

Valstybės biudžetinė įstaiga
Smolensko g. 15, 03201 Vilnius
Tel.   (8 ~ 5) 273 4021
Faks. (8 ~ 5) 273 4004
El.paštas: info@gmu.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas: 193257730

 
Pažinkime išskirtinius medžius

Naujienos

Spausdinti Spausdinti

Svetainės medis Naujienos

2012 m. gegužės 24 d.

Ekonominis efektas – 2.0 mln. Lt kasmet, saugant milijardinės vertės turtą

INFORMACINIS PRANEŠIMAS
Dėl vieningos automatinės gaisrų stebėjimo sistemos miškų urėdijose

   Lietuvoje šiuo metu 40 proc. visų miškų yra didelio, 23 proc. vidutinio ir 37 proc. mažo gamtinio degumo. Šalyje kasmet vidutiniškai kyla 600-800 miško gaisrų, kurie kasmet pažeidžia apie 300 ha miškų.
   Bendrą valstybinės priešgaisrinių priemonių sistemos įgyvendinimą organizuoja Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos, miškų urėdijos bei nacionalinių parkų direkcijos kartu su savivaldybėmis.
   Vadovaujantis LR Miškų įstatymo nuostatomis, vykdant Lietuvos miškų ūkio ir jos įgyvendinimo strategijos veiksmų ir priemonių planą, 2007 m. parengta Vieningos automatinės miškų gaisrų stebėjimo sistemos Lietuvoje modelio sukūrimo studija. Pripažinta, kad Antžeminių automatinių miško gaisrų stebėjimo sistemų detektorius tikslinga montuoti GSM operatorių bokštuose, kurie ženkliai aukštesni ir turi elektros tiekimą, apsaugos sistemas. Be to, miškų urėdijoms sumažėtų išlaidos priešgaisrinių bokštų remontui, priešgaisrinių sargų išlaikymo išlaidos.
   Antžeminėms automatinėms miško gaisrų stebėjimo sistemoms įsigyti ir įdiegti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas“, numatyta priemonės finansavimo maksimali suma 52.5 mln Lt. Pagal priemonės administravimo taisykles, didžiausia paramos suma vienam projektui – 1 381 120 Lt (pagal priemonės veiklos sritį – bendrosios valstybinės miško priešgaisrinės apsaugos sistemos gerinimas). Finansuojama iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
   Nesant Lietuvoje analogų (sistemos plėtojamos nuo 1997 metų Prancūzija, Italija, Vokietija 158 bokštai su detektoriais, Čekija, Estija 5 bokštai, Kanada-JAV-Slovakija-PAR-Portugalija 119 bokštų) pirkimo objekto techninės specifikacijos buvo sudaromos demonstravimo - eksperimentavimo būdu. Gavusi Viešųjų pirkimų tarnybos pritarimą (2009-06-11 d. Nr. 4S-1933) dėl Antžeminių automatinių miško gaisrų stebėjimo sistemų darbo demonstravimo, komisija organizavo šių sistemų darbo demonstravimą VĮ Varėnos miškų urėdijoje.
   Po sistemos demonstravimo techninė komisija ir nepriklausomi ekspertai aprobavo bei parengė sistemos techninę specifikaciją. Viešojo pirkimo komisija atsižvelgė į Viešųjų pirkimų tarnybos pareikštas pastabas bei rekomendacijas (2009-12-18 d. Nr. 4S-4399)  ir su nepriklausomais ekspertais atlikusi ekspertinį vertinimą, nustatė laimėjusį pasiūlymą. 2010 metų kovo 9 d. Generalinė miškų urėdija pasirašė preliminarią sutartį su rangovu.  Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos išnagrinėjusi Viešojo pirkimo konkurso dokumentus pažeidimų nenustatė (2010-09-13 d. Nr. BRK-(15.10)-2760).
   Galimybių studijos duomenimis (bendra projekto suma 47.6 mln Lt),Viešojo pirkimo pasiūlymas (43.6 mln Lt), kaina sumažėjo 10%, detektorius numatoma įrengti 82 bokštuose.
  Viešojo konkurso metu Generalinė miškų urėdija gavo tris tiekėjų pasiūlymus. 2010-02-17 d. išnagrinėjusi UAB „Telekonta“, UAB „Atea“ ir UAB „Fima“ pasiūlymus viešajam pirkimui nustatė, kad UAB “Telekonta” pasiūlyme pateikti techniniai duomenys nepriklausomų ekspertų atliktu vertinimu labiausiai atitiko techninėse specifikacijose nustatytus reikalavimus, šiam pasiūlymui suteikta 60 balų. Laimėtu pasiūlymu pripažintas UAB „Telekonta“ pasiūlymas. UAB „Telekonta“ pasiūlymo kaina 43.6 mln Lt.

Kitų pateiktų pasiūlymų ekspertinio vertinimo metu nustatyti esminiai trūkumai:

1. Sistema neveikia automatiniu režimu (jeigu sistemos aptarnavimą prilyginti automatiniam režimui, dėl susidariusių papildomų išlaidų sistemos kaina būtų 2 – 2,5  karto didesnė ir sudarytų apie 55-69 mln Lt);
2. Nėra loginio ir skaičiavimais pagrįsto pagrindimo. Nepateikta gamintojų informacija apie siūlomos miškų gaisrų detekcijos sistemos realius pavojaus aptikimo patikimumo parametrus;
3. Nepateikti naktinio stebėjimo įrodymai;
4. Nepateikti vaizdo stebėjimo kameros parametrai;
5. Nėra aiškios atskirų projekto sudedamųjų dalių įgyvendinimo schemos, abejotina, kad tiekėjas išsivaizduoja kaip projektas bus realizuotas;
6. Reagavimas į techninius gedimus visiškai neatitinka konkurso sąlygų, abejotina, ar deklaruojamas diagnostikos centras veikia 24/7 režimu;
7. Licencijų perdavimo sąlygos neatitinka konkurso sąlygų;
8. Nėra aiškaus detektavimo bei ryšio įrangos įžeminimo (žaibolaidžių įrengimo) sprendimo (sistemos eksploatavimo metu 2010-2011 jau du kartus žaibosauga išsaugojo detektorius nuo žaibo pažeidimo);
9. Viešoje erdvėje (interneto portaluose) pateikiama informacija prieštarauja tiekėjo pateiktai deklaracijai.

   Reikia akcentuoti, kad įdiegus antžeminę automatinę miško gaisrų stebėjimo sistemą, pagal pateiktą statistiškai Vokietijos valstybinių miškų patirtį nuo 2002 metų, šalyje turėtų sumažėti miško gaisrų apimti miško plotai nuo 400 ha iki 200 ha, o vidutinis gaisro plotas nuo 0,5 iki 0,3 ha. Sumažėjus miško gaisrų, atmosferoje sumažėtų kenksmingų kietųjų dalelių, smalkių, azoto dioksido, kurie yra labai kenksmingi žmogaus sveikatai. Šią ekologinę-ekonominę naudą finansiškai sunku įvertinti.1 ha miško įveisimas gaisravietėje sudaro apie 3000 Lt neįskaitant gaisravietės išvalymo išlaidų, išdegusio miško vertė yra  apie 7500 Lt. Perpus sumažėjus miško gaisrų plotams per metus bei miškų urėdijų patiriamoms išlaidoms buvusiems bokštams prižiūrėti, priešgaisriniams sargams išlaikyti, skaičiuojamas ekonominis efektas miškų urėdijose būtų apie 1.8-2.0 mln. Lt.
   Diegiama vieninga automatinė sistema veikia automatiniu režimu visą parą, taip eliminuoja trūkumus, kurie atsiranda dabartiniu metu: stebėtojo bokšte (žmogaus) nuovargis, pavojingos, sunkios ir alinančios darbo sąlygos bokšte. Dėl šių priežasčių nėra užtikrinamas stabilus ir tikslus budėjimo režimas, susidaro galimybė gaisrams išplisti didesniame plote, taip patiriami milijoniniai nuostoliai valstybėje.
   Taip pat reiktų nepamiršti ir  buvusių mirtinų nelaimingų atsitikimų vykdant priešgaisrinius budėjimus miškų urėdijose. Visgi ten budėjo žmonės... o dabar stebi kameros-detektoriai.

     
« Atgal | Į viršų Informacija atnaujinta: 2012 05 24
ALIS
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
     
© Generalinė miškų urėdija Sprendimas: Infoluitai
"pilk">Infoluitai