Generalinė miškų urėdija Smolensko g. 15,
03201 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 ~ 5) 273 4021
Faks. (8 ~ 5) 273 4004 El.paštas: info@gmu.lt
Prieš spausdinami įsitikinkite, kad tai yra būtina. Taupykime popierių, taupykime išteklius.

Neįgaliesiems

Dauguma io tinklapio punkt? pasiekiame naudojantis dviej? klavi? kombinacija:

Alt ir atitinkama raid? ar skai?ius Windows platformoje,

Control ir atitinkama raid? ar skai?ius Macintosh platformoje.

Kai kuriose narykl?se (pvz., Internet Explorer) priedo reikia nuspausti Enter.

emiau pateikiamas visas speciali?j? klavi? s?raas:

H  Gr?ti ? titulin? puslap? 
T Svetain?s strukt?ra (medis) 
S Paieka
L  Perjungti kit? kalb? (angl?) 
M Rayti el. laik? 
D is puslapis (instrukcijos) 
P ? puslapio pradi?

Vidiniuose puslapiuose nor?dami pasiekti skirtingas nuorodas naudokite Tab klavi?.

2018.04.19 16:04 Atspausdinta iš "Generalinė miškų urėdija" tinklalapio.
Adresas: http://www.gmu.lt