Generalinė miškų urėdija Smolensko g. 15,
03201 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 ~ 5) 273 4021
Faks. (8 ~ 5) 273 4004 El.paštas: info@gmu.lt
Prieš spausdinami įsitikinkite, kad tai yra būtina. Taupykime popierių, taupykime išteklius.

Nuorodos

Valstyb?s tarnybos Departamentas(D?l laisv? praktikos viet?)

Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministerija

Saugom? teritorij? tarnyba

Valstybin? mik? tarnyba

Valstybinis mikotvarkos institutas

Lietuvos mik? institutas

Aleksandro Stulginskio universitetas

Nacionalin? mok?jimo agent?ra

Parama kaimui (Nacionalin? mok?jimo agent?ra)

Lietuvos mikinink? s?junga

Latvijos valstybiniai mikai

Lietuvos ornitolog? draugija

Mik? ur?dijos

Teis?s akt? paieka (LR Seimas)

IM?EPIS

AMEPS

Elektroniniai valdios vartai

Juodojo gandro lizdas 2013m. (Tiesiogin? transliacija)

Pel?sakalio lizdas Klaip?doje (Tiesiogin? transliacija)

J?rinio erelio lizdas 2013m. (Tiesiogin? transliacija)

 

 

2018.03.22 09:03 Atspausdinta iš "Generalinė miškų urėdija" tinklalapio.
Adresas: http://www.gmu.lt