Generalinė miškų urėdija Smolensko g. 15,
03201 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 ~ 5) 273 4021
Faks. (8 ~ 5) 273 4004 El.paštas: info@gmu.lt
Prieš spausdinami įsitikinkite, kad tai yra būtina. Taupykime popierių, taupykime išteklius.

Paskatinimai ir nuobaudos

Paskatinimai ir apdovanojimai

Puslapio turinys
2015 metais paskatinti valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį.
Iš jų:
2 valstybės tarnautojai – apdovanoti Generalinės miškų urėdijos žinybiniu ženklu „Auksinis ąžuolo lapas“;
2 valstybės tarnautojams – labai gerai įvertinus tarnybinę veiklą kalendoriniais metais skirtas pareiginės algos dydžio vienkartinis priedas (Valstybės tarnybos įstatymo 22 str. 14 d. 4 p.);
4 valstybės tarnautojams – gyvenimo ir darbo metų jubiliejinių sukakčių progomis skirtos vienkartinės piniginės išmokos (Valstybės tarnybos įstatymo 27 str. 2 d. 3 p.);
4 valstybės tarnautojams už pavyzdingą tarnybą Šv. Kalėdų proga skirtos vienkartinės piniginės išmokos (Valstybės tarnybos įstatymo 27 str. 2 d. 3 p.)
3 darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį, - gyvenimo ir darbo jubiliejinės sukakties proga skirta vienkartinė piniginė išmoka (LRV 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 5.4.4 papunktis).
1 darbuotojui, dirbančiam pagal darbo sutartį Šv. Kalėdų proga skirta vienkartinė piniginė išmoka (LRV 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 5.4.3 papunktis)

2015 m. I - IV ketv. tarnybinių ir drausminių nuobaudų neskirta.

2018.06.19 03:06 Atspausdinta iš "Generalinė miškų urėdija" tinklalapio.
Adresas: http://www.gmu.lt