Generalinė miškų urėdija Smolensko g. 15,
03201 Vilnius, Lietuva
Tel. (8 ~ 5) 273 4021
Faks. (8 ~ 5) 273 4004 El.paštas: info@gmu.lt
Prieš spausdinami įsitikinkite, kad tai yra būtina. Taupykime popierių, taupykime išteklius.

Paskatinimai ir nuobaudos

Paskatinimai ir apdovanojimai

Puslapio turinys
2015 metais paskatinti valstyb?s tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutart?.
I j?:
2 valstyb?s tarnautojai apdovanoti Generalin?s mik? ur?dijos inybiniu enklu Auksinis ?uolo lapas;
2 valstyb?s tarnautojams labai gerai ?vertinus tarnybin? veikl? kalendoriniais metais skirtas pareigin?s algos dydio vienkartinis priedas (Valstyb?s tarnybos ?statymo 22 str. 14 d. 4 p.);
4 valstyb?s tarnautojams gyvenimo ir darbo met? jubiliejini? sukak?i? progomis skirtos vienkartin?s pinigin?s imokos (Valstyb?s tarnybos ?statymo 27 str. 2 d. 3 p.);
4 valstyb?s tarnautojams u pavyzding? tarnyb? v. Kal?d? proga skirtos vienkartin?s pinigin?s imokos (Valstyb?s tarnybos ?statymo 27 str. 2 d. 3 p.)
3 darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutart?, - gyvenimo ir darbo jubiliejin?s sukakties proga skirta vienkartin? pinigin? imoka (LRV 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 5.4.4 papunktis).
1 darbuotojui, dirban?iam pagal darbo sutart? v. Kal?d? proga skirta vienkartin? pinigin? imoka (LRV 1993 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. 511 5.4.3 papunktis)

2015 m. I - IV ketv. tarnybini? ir drausmini? nuobaud? neskirta.

2018.03.20 21:03 Atspausdinta iš "Generalinė miškų urėdija" tinklalapio.
Adresas: http://www.gmu.lt