Generalinė miškų urėdija Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijaGeneralinė miškų urėdija
Kontaktai "Karštoji linija" Nuorodos Svetainės medis Neįgaliesiems
 
English version English version Versija neįgaliesiems Versija neįgaliesiems
Paieška
 
Struktūra ir kontaktai
Teisinė informacija
Veikla
Naujienos
Bendradarbiavimas
Žiniasklaida
Valstybiniai miškai
Informacija
Medžioklė
Paslaugos
Renginiai
Konkursai ir priėmimai į laisvas darbo vietas
Klausimai
AMEPS

Valstybės biudžetinė įstaiga
Smolensko g. 15, 03201 Vilnius
Tel.   (8 ~ 5) 273 4021
Faks. (8 ~ 5) 273 4004
El.paštas: info@gmu.lt
Juridinių asmenų registras
Kodas: 193257730

 
Pažinkime išskirtinius medžius

Žiniasklaida

Spausdinti Spausdinti

Svetainės medis Žiniasklaida2013 m. liepos 17 d.

ES paramos 2007-2013 m. nepanaudotų lėšų įsisavinimo galimybės

„Mūsų girios“, 2013 / 06

Šiemet pirmam žemės ūkio paskirties žemės apželdinimui miškui skirta 45 mln. litų, o pirmam ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties apželdinimui mišku – 12,9 mln. litų parama. Jei šių lėšų nepakaks visiems norintiems įveisti mišką ar plantacinius trumpos rotacijos želdinius, pirmenybė bus teikiama pareiškėjams: kurie iki šiol nebuvo gavę ES paramos miškui veisti; miškas (išskyrus trumpos rotacijos plantacinius želdinius) veisiamas fiziniams asmenims nuosavybės teise priklausančioje žemėje; jų žemė mažiau palankioje ūkininkauti vietovėje arba jos našumas vertinamas iki 32 balų; žemės sklypai, kuriuose planuojama veisti mišką, suformuoti žemės konsolidacijos projekte; pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba kooperatyvo narys. Miško įveisimo, priežiūros bei apsaugos išmokos dydis už 1 ha ir šiemet priklauso nuo vietovės palankumo ūkininkauti bei įveisiamų želdinių rūšinės sudėties:

– už 1 ha spygliuočių su lapuočiais (ne mažiau kaip 20 proc.) ar minkštųjų lapuočių želdinių ir žėlinių įveisimą palankiose ūkininkauti vietovėse mokama 4698,57 litų išmoka, mažiau palankiose  vietovėse – 5369,79 Lt bei 1330 Lt kasmetinė išmoka už želdinių priežiūrą ir apsaugą;
– už 1 ha spygliuočių ir minkštųjų lapuočių želdinių su ne mažiau kaip 20 proc. kietųjų lapuočių ir (arba) liepų priemaiša – atitinkamai: 6264,76 Lt, 7159,73 Lt, 1551,69 Lt;
– už 1 ha kietųjų lapuočių ir (arba) liepų želdinių su spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių priemaiša iki 40 proc. – atitinkamai: 7830,95 Lt, 8949,66 Lt, 1773,6 Lt;
– už 1 ha kietųjų lapuočių, liepų, selekcinių drebulių (įskaitant hibridines drebules) grynų želdinių – atitinkamai: 9397,14 Lt, 10 739,59 Lt, 1773,36 Lt;
– už 1 ha ąžuolų želdinių, kai želdinamame plote pasodinta ir apsaugota individualiomis apsaugomis ne mažiau kaip 2500 vnt./ha ąžuolo sodmenų – atitinkamai: 14 095,71 Lt, 16 109,38 Lt, 2216,70 Lt;
– už 1 ha greitai augančių hibridinių drebulių trumpos rotacijos plantacinių želdinių – atitinkamai: 9397,14 Lt ir 10 739,59 Lt;
– už 1 ha kitų greitai augančių medžių trumpos rotacijos plantacinių  želdinių – atitinkamai: 4698,57 Lt ir 5369,79 Lt.

Įveisus mišką geros agrarinės būklės žemėje, kuri 2-ejus metus iki paraiškos pateikimo buvo deklaruota tiesioginėms išmokoms gauti, papildomai 15 metų mokama prarastųjų pajamų kompensavimo išmoka: ūkininkų kategorijai priskiriamiems pareiškėjams – 383,26 Lt/ha, kitiems – 86,32 Lt/ha.

Miško įveisimo paraiškos šiemet priimtos gegužės 13 – birželio 28 d., jas buvo galima pateikti ir elektroniniu būdu. Paramos paraiškų teikimo internetu informacinis tinklapis https://portal.nma.lt Priemonės ,,Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties apželdinimas mišku“ taikymas nustatytas žemės ūkio ministro 2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3D-312, o priemonės ,,Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ – žemės ūkio ministro 2013 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3D-313.    
                
Nuo 2012 sausio 1 d. miško želdinimo darbų kokybės, želdinių apskaitos ir želdinių kokybės pažymas išduoda Valstybinės miškų tarnybos Miškų kontrolės skyriaus teritorinio poskyrio valstybiniai miškų pareigūnai. Nuo šių metų paramos gavėjams, veisiantiems miškus, nebereikia kreiptis į Valstybinę miškų tarnybą dėl pažymų išdavimo: Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos pateiks reikiamą informaciją Valstybinei miškų tarnybai, kuri atliks visus reikiamus patikrinimus įveistuose želdiniuose bei informuos Nacionalinę mokėjimo agentūrą ir paramos gavėjus apie patikrinimo rezultatus. Apie numatomus patikrinimus Valstybinė miškų tarnyba iš anksto informuos paramos gavėjus. Taip pat svarbu žinoti, kad paramos gavėjas per 10 darbo dienų nuo miško įveisimo Nacionalinei mokėjimo agentūrai turi pristatyti želdinamų medžių rūšių pagrindinį miško dauginamosios medžiagos kilmės sertifikatą, želdinamų medžių ir krūmų įsigijimo dokumentus. Kuo sparčiau bus pristatyti šie dokumentai, tuo greičiau bus atliktas vertinimo procesas ir išmokėta parama.                                                                       
Kadangi ES paramos 2013 m. miškininkystės sektoriui kitoms  priemonėms liko nedideli lėšų likučiai, kai kuriose priemonėse apribotos išmokos vienam projektui. Pvz., mažos ekonominės vertės medynų (jaunuolynų) ir krūmynų pertvarkymui, jaunuolynų ugdymui ar miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos modernizavimui buvo galima pateikti projektą ne daugiau kaip 150 tūkst. litų išmokai gauti. 
                                                          
Stichinių nelaimių ir gaisrų paveiktų miškų atkūrimui ir prevencinėms priemonėms maksimali paramos suma vienam projektui – iki 100 tūkst. eurų, kompensuojant iki 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Likus 2,1 mln. litų neįsisavintų lėšų miškų infrastruktūrai gerinti (faktiškai miško keliams ir grioviams įrengti), vienam projektui skirta iki 200 tūkst. eurų parama, kompensuojant iki 60 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.  
                                             
Apie 4 mln. litų dar skirta gamtosauginėms priemonėms privačiuose miškuose. Priminsime, kad tai išmokos už pagrindinių miško kirtimų nevykdymą identifikuotose kertinėse miško buveinėse (mokama 7-erius metus 963,33 Lt/ha) ir už neplynų kirtimų vykdymą vietoj galimų plynųjų (mokama 483,39 Lt/ha kompensacija iki 7-erių metų).                                                                                                 
Taip pat šiems metams skirta 1,9 mln. Lt priemonei „Natura 2000 išmokos“. Žinoma, miško savininkas turi prisiimti atitinkamus sutartinius miškininkavimo įsipareigojimus, o valdos miškas atitikti nustatytus reikalavimus. Pvz., medynas, kuriame identifikuota KMB, turi būti ne mažesnis kaip 0,5 ha, pasiekęs atitinkamai 3 ar 4 miškų grupei nustatytą minimalų pagrindinių kirtimų amžių, medyne 7-erius metus negalima vykdyti pagrindinių miško kirtimų. Be to, parama neteikiama plotui, kuriam jau teikiama parama pagal priemonę „Natura 2000 išmokos“. Šios paramos taikymas reglamentuotas žemės ūkio ministro 2013 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 3 D-273.  
                                                                                       
ES paramos įžvalga 2014-2020 metais. Pasak G. Mažeikos, 2014-2020 m. ES Kaimo plėtros programoje miškininkystės sektoriui galėtų būti taikomi prioritetai, kurie skatintų žemių savininkus atkurti, išsaugoti ir pagerinti nuo žemės ūkio ir miškininkystės priklausančias ekosistemas, taip pat skatintų efektyvų išteklių naudojimą ir remtų perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuose. Kaimo plėtros politikoje tikėtina, kad bus skiriama dėmesio ir biologinės įvairovės, vandentvarkos, dirvožemio gerinimui ir Europos kraštovaizdžių būklei bei skatinamas atsinaujinančiųjų energijos išteklių, atliekų, liekanų efektyvesnis naudojimas.
Konkrečios paramos priemonės ir jos gavėjai bus aiškūs, patvirtinus Lietuvos Kaimo plėtros 2014 - 2020 metų programą. 

MG inf.

     
« Atgal | Į viršų Informacija atnaujinta: 2013 07 17
ALIS
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai
     
© Generalinė miškų urėdija Sprendimas: Infoluitai
"pilk">Infoluitai